• Svensk politik

    Svenska Kyrkan, Röda Korset och Rädda Barnen vilseleder om opinionen.

    En opinionsundersökning kan vara bra till annat än mäta opinionen. Exempelvis är den ett utmärkt redskap för att påverka densamma. Som när Svenska Kyrkan, Rädda Barnen och Röda Korset av Novus beställer en opinionsmätning om attityder till invandring. Resultatet presenterar de tre organisationerna på följande sätt: ”En majoritet av svenskarna är fortsatt positiva till en medmänsklig migrationspolitik.” Tanken med undersökningen påstås vara att att kartlägga allmänhetens inställning till några migrationsrelaterade frågor. Jag vill hävda att syftet är något helt annat: att skapa en bild av att den migrationspolitik de tre organisationerna vill ha också är vad de flesta svenskar önskar. En falsk bild. Ett sätt att manipulera opinionen helt enkelt.…