• Demokrati,  Svensk politik

    Morgan – en Twittersaga.

    Som ni kanske noterat har vi en justitieminister som vill framstå som ytterst historiskt intresserad och bevandrad, inte minst i 1930-talets historia. Men ärligt talat verkar detta historiska intresse vara såväl nyväckt som instrumentellt. Hitler används för att ta billiga politiska poänger.